COM A PRESENTACIÓ

Vaig entrar casualment en el món de l'artesania del cartró pedra de la qual tinc una formació autodidacta.
A les primeres produccions per a botigues de màscares o de figures decoratives s'hi ajunten algunes exposicions de caràcter personal utilitzant el cartró. Cada treball em proporciona noves descobertes i augmenta el meu interès per la tècnica, degut a les possibilitats i els resultats que es poden aconseguir.
El taller està situat a la Serra d'Almos (entre la Ribera d'Ebre i el Priorat). M'hi vaig instal·lar a mitjans dels 80, coincidint amb un increment de l'activitat de colles de diables i de gegants per la zona, i d'aquesta manera vaig rebre els primers encàrrecs de peces grans.
Després de més de quinze anys d'experiència, s'ha consolidat el meu treball com a constructor d'objectes en cartró, ja siguin de tradició popular, escenografies, ambientacions, etc. o be de peces resultants d'incursions en tasques d'un estil més propi per a exposicions o comandes particulars.
També, en els moments que ho possibilita la feina, aprofito per a pintar.

Joan Miró Oró

La Serra d'Almos - Catalunya - Espanya Telèfon 977 41 80 64

Taller
Galeria