Restauracions

Capgrossos vells de Lleida

Recuperació dels 5 capgrossos vells de Lleida en 1998. Ratolí, Oliver, Hardy i capó reial, adquirits en 1977 a l’Aragonesa de Festes de Saragossa. Al costat d’ells la peça del Llauraor de l’artista faller Vicente Luna, regalat pel governador civil de Lleida (que era valencià) l’any 1982.