Restauracions

Caps i mans de gegants

2008
Restauració dels gegants de Lleida, egipci, moro i xinès; una violenta caiguda, per culpa del vent, els hi va arrencar els caps.