Obra gràfica i pintura

Contes de Terra i Pedra

Col·lecció de contes il·lustrats de la Fundació el Solà (la Fatarella).

La cuina, la festa, la història, la natura… són els temes d’unes històries imaginatives, sempre
complementades amb un apartat didàctic per aprendre més sobre el ric patrimoni natural i
cultural de la Fatarella i del món mundial.

Xirolet o el beneit (abril de 2007)

Col·laboració (abril de 2009)

Xirolet i la figuera de Menares (abril de 2013)

Més informació dels autors i els temes tractats a la web www.fundacioelsola.org