Restauracions

Drac Baró

2018
Reparació, reforç de l’estructura i substitució de les parts carbonitzades per culpa del foc en una agressió vandàlica, repintat i envernissat, Grup de Foc Nou Barris, Barcelona.