Bestiari

Drac Trull de Pinell de Brai

El cap és de 1987 i el cos el construïren els membres del Col·lectiu d’animació Ull de Bou. L’any 2000 encarregaren la maça que representa el seu logo i la mascara per al diable major.

Aquest treball és especialment emotiu, ja que va ser el primer encàrrec de construcció d’un element festiu, a partir d’aquí el meu treball com a constructor de figures i entremesos es va anar consolidant.