Restauracions

La Primavera o Tomateta

1992
La Primavera o Tomateta, és un dels elements festius que conserva la població de Tivissa, vinculats a la festa de vuitada de Corpus, que representa el barri del Pla. Figura de fusta tallada, estucada i policromada, cos de roba farcit de crin i cames de fusta articulades. S’assenta sobre una estructura de fusta muntada sobre una peanya. Va acompanyada d’elements de caràcter religiós, colom, pardal, espiga i angelet. Es va netejar, consolidar i repintar amb els colors originals, els complements es dauraren amb pa d’or per recobrar el seu aspecte.